Pomůžete nám?

Zachraňme nemocnici!

Občanům kroměřížského regionu hrozí zásadní zhoršení dostupnosti zdravotní péče.
Jak to? Na tomto webu se dočtete, jak záměry krajského vedení ovlivní dosud běžně a kvalitně poskytované služby v Kroměřížské nemocnici.
Chronologie kauzy

Jsme velmi rádi, že jste tady!

Víte, že lidem, žijícím v kroměřížském regionu, tedy zhruba 110 000 obyvatel ve spádu, hrozí zásadní zhoršení dostupnosti zdravotní péče? Jak to?

Na tomto webu se dočtete o záměrech krajského vedení zreformovat fungující síť nemocnic, které Zlínský kraj zakládá. Tyto plány jsou zveřejňovány postupně, pod tlakem veřejnosti, a k velké nelibosti krajských politiků, kterým se snažíme nahlédnout do karet. Pod rouškou velkohubých slibů o zlepšení kvality péče, kterou má zajistit centralizace mnoha činností z nemocnic z Kroměříže, Vsetína a Uherského Hradiště do Baťovky do Zlína, tušíme minimálně nepromyšlený nápad několika politiků a teoretiků. S plnou zodpovědností prohlašujeme, že výsledkem toho, co dosud vynuceně hejtman Čunek a ředitel nemocnic MUDr. Maráček přiznali, bude jen rozvrat dosud fungujícího, logicky provázaného systému, který je po dlouhých letech ekonomicky stabilní a provozně soběstačný. V horším případě jsou záměry „reformátorů“ temnější, a naplní se předpovědi pesimistů, že jde jen o to vpustit do nemocnic soukromý kapitál, popřípadě je přivést ke kompletní privatizaci. Což je cesta, která způsobí úplnou ztrátu vlivu samospráv na to, jaká péče a v jaké kvalitě je v našem kraji poskytována.

Po poprasku, který vyvolalo zveřejnění materiálu „Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020“ zpracovaného ředitelem MUDr. Maráčkem, zařadil hejtman Čunek zpátečku, a začal tvrdit, že tento text není žádnou koncepcí, že klíčový materiál teprve přijde. A že diskuze k němu proběhne na uzavřeném jednání zastupitelů ve Zlíne 16. dubna. Budou debatovat za zavřenými dveřmi, bez přístupu odborníků z řad lékařů a sester, kteří by jako první měli se znalostí věci takto zásadní dokumenty připomínkovat. Jak dlouho dopředu budou mít koncepční materiál k dispozici, bůh ví. K dnešnímu dni, 10 dní před jednáním, ticho po pěšině. (Aktualizace 10.4. - na základě vytrvalého tlaku dostali 3 pozvánky na jednání dr. Horková, dr. Novák a dr. Sehnalová. Přes opakované urgence k dnešnímu dni nemáme jakékoli podklady, o čem se má v pondělí jednat. Podle našich informací nedostali žádné materiály ani zastupitelé.)

O týden později, v pondělí 23. dubna budou krajští zastupitelé jednat o budoucnosti nemocnic ve Zlínském kraji.

Dejme krajským zastupitelům společně vědět, že nám záleží na zachování fungující a dosažitelné péče v nemocnicích, že si nepřejeme rušit oblíbená a vytížená oddělení!

Ať jste v obraze - Dokumenty ke stažení

 • Navrhovaná koncepce

  Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020.
  stáhnout

 • Prohlášení Lékařské komory

  Vyjádření okresního sdružení České lékařské komory k navrhovaným změnám řízení.
  stáhnout

 • Memorandum Zastupitelstva města Kroměříže

  Memorandum k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska.
  stáhnout

 • Petice zdravotníků

  Petice zdravotníků všech okresů Zlínského kraje určená hejtmanovi a zastupitelům.
  stáhnout

Pomůžete?

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás jménem lékařů okresu Kroměříž požádali o malou laskavost. Připojte se k naší snaze
o záchranu nemocnice. Navrhovaná koncepce je nepřijatelná, sníží dostupnost lékařské péče a zasáhne negativně do života většiny rodin. Dejme zastupitelům a hejtmanovi jasně najevo, že si přejeme aby jednali v zájmu svých voličů a ne proti jejich vůli.
Věřím, že náš společný hlas bude 23. dubna na jednání krajského zastupitelstva vyslyšen.

Za všechny zůčastněné: MUDr. Tomáš Šindler, MUDr. Miloš Kucián, MUDr. Richard Kreml, MUDr. Olga Sehnalová, MUDr. Jaroslav Novák, MUDr. Ivana Horková, Ludmila Šromotová