Chronologie kauzy

<< zpět na úvodní stránku

Fakta versus mlžení okolo "Nové nemocnice"

Duben 2017

Rada Zlínského kraje jmenovala novým předsedou představenstva všech 4 nemocnic založených Zlínským krajem MUDr. Radomíra Maráčka

Komentář: MUDr. Maráček vedl Fakultní nemocnici v Olomouci, z funkce byl odvolán ministrem Hegrem v roce 2011, následne byl ředitelem Lázní Karlova Studánka.

Prosinec 2017

Předvánoční schůze primářů a vrchních sester Kroměřížské nemocnice

Vedoucím pracovníkům kroměřížské nemocnice bylo sděleno, že mají očekávat koncepční změny. Dr. Maráček prezentuje tabulku s plánovaně utlumovanými odděleními - ohrožené v Kroměříži jsou označeny ortopedie a dětské. Na základě těchto informací požádala europoslankyně MUDr. Sehnalová ředitele Maráčka písemně o vysvětlení. Místo toho jí byla v den předložení na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje zaslána "koncepce" (Základní směry řízení nemocnic), kterou následně zveřejnila.

19.12.2017

Vychází rozhovor s hejtmanem Jiřím Čunkem v MF DNES

Odkaz na článek

Komentář: Hejtman Čunek mimo jiné vyjádřil myšlenku, že v celém zlínském kraji má být jedna kvalitní nemocnice, samozřejmě Baťovka, do které se bude přesouvat nejen superspecializovaná péče (budiž, ale taková oddělení ve zbylých nemocnicích prakticky nejsou, tudíž by nebylo co přesouvat), ale i oddělení specializovaná. A jako příklad nám pan hejtman uvedl porodnici a ortopedii. Už jen vypuštění zpráv, že kroměřížské porodnici nemusí pojišťovny prodloužit smlouvu, protože má málo porodů, je poplašná zpráva, která vyvolává neklid a způsobuje otázky matek, zda vůbec mají uvažovat o porodu v kroměřížské porodnici. Jediný relevantní údaj je doporučení Gynekologicko-porodnické společnosti, která před několika lety doporučila neformálně 600 porodů, jako rozumný počet, aby byl personál erudovaný. V roce 2017 jsme v kroměřížské porodnici přivítali na svět 660 dětí. Jenže rozhodování maminek, kde budou rodit, je věc citlivá, a pokud hejtman plácne něco o možném zrušení porodnice, byť to pak zase dementuje, je to pro porodnici kudla do zad. Stejně tak se lidé se už teď ptají, jestli vůbec mají uvažovat třeba o ortopedické operaci v Kroměříži, byť je zdejší ortopedie vyhlášeným pracovištěm.

Leden 2018

Na veřejnost se dostává materiál nazvaný Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020.

Komentář: Za zvláštní pozornost stojí pasáže, které se týkají jednotlivých nemocnic. Hlavním mottem je centralizace nejen superspecializované, ale i tzv. specializované péče, která se teď provádí v tzv. okresních nemocnicích, a její přesun vesměs do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Dočteme se zde mimo jiné i o záměrech přesouvat (v textu je slovo používat) zaměstnance mezi nemocnicemi, centralizaci pohotovostních služeb do Zlína, slučování dnes samostatných oddělení nemocnice například chirurgie, ortopedie, gynekologie a urologie do jednoho "lůžkového fondu", což le lékaři označováno jako návrat do 60. let. Z pohledu kroměřížské nemocnice to znamená podstatné osekání poskytovaných služeb, zaměření na tzv. následnou péči, čili konec plnohodnotné medicíny a jistotu ekonomické ztráty.

Co by to znamenalo pro občany Kroměřížského regionu popisuje mimo jiné vyjádření České lékařské komory nebo článek kolegy zastupitele MUDr. Richarda Kremla.

K tématu regionálního zdravotnictví a nemocnice se vyjadřuje i Rada města Kroměříže, která žádá hejtmana Čunka o vysvětlení.

8.2.2018

Zasedá zastupitelstvo města Kroměříže

Do zjitřené atmosféry přijíždí překvapivě hejtman Čunek. Pronese hodinový monolog, ve kterém nesdělí vůbec nic. Na několik dotazů odpovídá mlhavě, nepřesvědčivě. Zaujal odpovědí na dotaz, kde bere odvahu pouštět se do tak rozsáhklé reorganizace zdravotnictví, když k tomuto oboru není nijak erudován. Konstatování, že se kdysi hlásil na medicínu, je odzbrojující. S odbornou oponenturou „Koncepce nemocnic“ se nepočítá. Odjíždí bez potlesku, za studených pohledů zastupitelů i hostů v sále. Zastupitelé si po jeho odjezdu jednoznačně odhlasují, že se k tématu vrátí za týden na mimořádném zastupitelstvu. Na návrh zastupitelů MUDr. Richarda Kremla a MUDr. Olgy Sehnalové bude po části neveřejné následovat ještě také oficiální jednání zastupitelstva za účasti veřejnosti s možností přijetí návrhu usnesení, které bylo odloženo z důvodu návštěvy hejtmana.

15.2.2018

Zasedá mimořádné zastupitelstvo města Kroměříže

Komentář: Tříhodinový maraton uzavřeného jednání pracovní schůzky zastupitelů, kde byl přizván i ředitel dr. Maráček, členka představenstva dr. Mergentalová, místopředseda sdružení praktických lékařů dr. Kucián. Po delší debatě je jednomyslně schváleno Memorandum, které upozorňuje na zásadní problémy zdravotní péče v našem regionu a vyslovuje obavy ze způsobu, jak je tlačena "reforma" nemocnic.

6.3.2018

V Infonovinách vychází článek místopředsedy Sdružení praktických lékařů okresu Kroměříž kolegy MUDr. Miloše Kuciána

Stav praktických lékařů v našem regionu : Bystřice p. Host. ze 7 lékařů 6 důchodců, Holešov 8 z 10ti, Hulín 2 ze 4, Kroměříž 9 z 18. Ideální okamžik pro Čunkovo vedení kraje zplundrovat ještě kroměřížskou nemocnici...

7.3.2018

Diskusní setkání České lékařské komory Kroměříž se starosty regionu

Lékaři prezentovali své výhrady k zveřejněnému materiálu, zejména v prezentaci MUDr. Tomáše Šindlera. Přítomni byli také MUDr. Henčová z nemocnice Zlín, předseda Zdravotního výboru MUDr. Filip, viceprezident ČLK MUDr. Mrozek. Dozvěděli jsme se, že materiál Základní směry řízení nemocnic dostali členové Zdravotního výboru až na samotném zasedání, takže neměli šanci ho před jednáním pročíst.

13.3.2018

V Týdeníku Kroměřížska vychází článek podepsaný několika lékaři nemocnice

Článek popisuje, jaké reálné problémy řeší zdravotníci a na jak křehkých základech stojí zdravotní péče v našem regionu.

Březen 2018

Vychází Okno do kraje a hejtmanův článek "Rušení nemocnic - bouře ve sklenici vody"

Na nepravdivá a demagogická trvzení hejtmana Čunka o hospodaření a stavu nemocnic reaguje europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová ve svém článku.

16.3.2018

Setkání zaměstnanců nemocnice a schůze předsedů okresních sdružení ČLK

Výsledkem je Petice zdravotníků. Z vystoupení místopředsedkyně představenstva mimo jiné vyplývá, že pokud má vzniknout holding nemocnic, musí být všechny oddluženy. Je na to připraven krajský rozpočet?

16.3.2018

Starostové obcí na Kroměřížsku se shodli na otevřeném dopisu zastupitelům Zlínského kraje,

Starostové obcí na Kroměřížsku se shodli na otevřeném dopisu zastupitelům Zlínského kraje, ve kterém je žádají o zachování lékařské péče v Kroměřížské nemocnici, a.s. ve stávajícím rozsahu. "Věřím, že hejtmanství s námi konečně začne mluvit, že odpoví na naše výzvy a bude nás brát jako partnery. Je nutné, aby koncepce ve stávající podobě byla odmítnuta. Zásadním změnám ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje musí totiž předcházet odborná debata za účasti také zástupců dotčených obcí," uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec. Usnesení s podobným obsahem, na podporu kroměřížské nemocnice, přijaly zastupitelstva Hulína, Chropyně a dalších obcí.

7.4.2018

Vzniká web pro podporu nemocnice

Vzniká web www.zachranme-nemocnici.cz. Petice odborníků - zdravotníků má aktuálně přes 500 podpisů, další se schází.

10.4.2018

Je zveřejněna občanská petice

Je zveřejněna občanská petice za záchranu kroměřížské nemocnice.

10.4.2018

Aktualizace

Na základě vytrvalého tlaku dostali 3 pozvánky na jednání dr. Horková, dr. Novák a dr. Sehnalová.
Přes opakované urgence k dnešnímu dni nemáme jakékoli podklady, o čem se má v pondělí jednat. Podle našich informací nedostali žádné materiály ani zastupitelé.

13.4.2018

Happening

Na nádvoří kroměřížské nemocnice proběhl Happening.

16.4.2018

Seminář - představení nové koncepce

Ve Zlíně proběhl seminář, na kterém hejtman Čunek spolu se svým týmem představil novou koncepci zdravotnictví. Pochybnosti rozptýleny nebyly. Přečtěte si výstižný komentář MUDr. Miloše Kuciána.

14.5.2018

Tisková zpráva - Petiční výbor rozporuje 10+1 bod

Petiční výbor, zavázán podpisy více než 2500 zdravotníků Zlínského kraje, považuje za svou povinnost vyjádřit se k prohlášením a tiskovým zprávám Krajského úřadu a vedení nemocnic Zlínského kraje. Přečtěte si celou tiskovou zprávu.

23.5.2018

ČLK připravila odbornou konferenci k problematice krajského zdravotnictví

Česká lékařská komora připravila pro odbornou i laickou veřejnost konferenci: "Zdravotnictví zlínského kraje - co je třeba udělat a jak?" Podívejte se na program konference.

Pokračování kauzy...

21. 6. 2018 proběhla konference ČLK na hotelu Moskva ve Zlíně na téma Fakta versus mlžení okolo "Nové koncepce" . První skutečně odborná debata za účasti špiček zdravotnicko managementu jako např. prof. MUDr. ing. Petr Fiala, dále šéf nemocnic Jihočeského kraje ing. Michal Čarvaš, odbornice na úhradové mechanismy ing. Marie Korejsová a další. Ta zásadně přispěla k tomu, že krajské zastupitelstvo nepodpořilo fúzi nemocnic - resp. hejtmanovi Čunkovi se ji nepodařilo prohlasovat a prohlásil, že to odkládá o rok (viz článek MF). Další faktor byly dvě petice, jedna laická, kterou podpořily tisíce občadů, druhá petice zdravotníků, kterou podepsalo více než 3,000 sester, lékařů a dalších lidí z oboru (viz Petice zdravotníků).

Dále se podařilo zaktivizovat část komunálních politiků, bohužel jen s převahou Kroměřížska, částečně Zlínska a UhHradišťska. Vsetín mrtvo. (Dopisu starostů zastupitelům Zlínského kraje)

Následovalo ticho před bouří.

Celý rok 2018 si hejtman Čunek připravoval půdu, vyhlásil (resp. jím dosazené vedení) konkurz na primariáty Baťovy nemocnice ve Zlíně - čímž se zbavoval oponentů a pouštěl hrůzu na ty, kdo by uvažovali o vlastním názoru na věc, či dokonce aktivně vystupovali proti záměrům koalice (odvolán byl např. doc. Filip, šéf neurochirurgie a předseda Zdravotního výboru kraje, dr. Bernátek, primář nukleárky, za něhož dodnes nemají náhradu, prim. Adamík, dlouholetý respektovaný šéf gynekologie a další...) (odkaz) Perličkou je, že primářské konkursy byly doplněny ponižujícím psychotestem. V kontrastu - na vedení všech 4 nemocnic nebylo vyhlášeno ani výběrové řízení, všichni manažeři byli pouze dosazeni s odůvodněním pana hejtmana, že jsou nejlepší.

Na konci srpna vystřelil Čunek zprávu, že je třeba skoupit pozemky na novou nemocnici na zelené louce - (odkaz) a následně začal představovat projekt. Aniž by měl záměr nové nemocnice schválený zastupitelstvem. Začal na 6 mld. investici. Po půl roce, jen na papíru, stoupl odhad na 8 mld.

Začátkem roku přichází další odvolání - ředitelka kroměřížské nemocnice MUDr. Mergenthalová. Ťal do živého, protože za ni se postavila celá nemocnice (asi 600 podpisů ze 800 zaměstnanců), protože odvolal manažerku, která vyvedla nemocnici za 5 let z krize (přehled hospodářských výsledků, článek). Proti odvolání paní ředitelky se ohradilo i Zastupitelstvo města Kroměříže, nesouhlas vyjádřili prakticky všichni primáři. Marně. Čunek není schopen své rozhodnutí odůvodnit.

Na světlo boží vyplouvá skutečnost, že Čunek a spol. široce spolupracují s PENTou. Ačkoli se na Konferenci bil v prsa, že je třeba zfúzovat nemocnice, aby nepadly do chřtánu Penty. Realita dnes - lidé spjatí s Pentou pracují pro kraj na přípravě projektu. Nalézáme dokument o spolupráci, který uzavřela KNTB s PENTOu. Mj. se zde píše, jak bude zajištěna mediální podpora. Ustanovení o spolupráci s vybranými novináři je v příloze ke Smlouvě o předprojektové přípravě mezi Zlínským krajem a firmou Martina Šamaje Smart healthcare solutions s. r. o. (odkaz) Že spolupráce vedení kraje s vybranými novináři funguje, vidíme to už několik měsíců, kdy nejsme schopni s našimi články prorazit prakticky v žádném periodiku, Okno do kraje se stává mediální žumpou neštítící se podpásových úderů a urážek, televize nás velkoryse ignorují a jen papouškují tiskové zprávy vedení kraje.

V únoru 2019 Čunek podniká po kraji sérii vystoupení a vysvětluje výhody nové nemocnice a fúze. Oponujeme. (Co přinesla beseda s Hejtmanem?, Šmejdi a hrnce)

Jako vedlejší produkt našeho snažení zjišťujeme zajímavé skutečnosti o tom, jak se dá opakováním soutěže na výstavbu budovy Magnetické rezonance dosáhnou vyšší ceny. (odkaz)

Byla založena FB skupina Nedáme nemocnici zadarmo – stovky podporujících ukazují, že občanům to není opravdu jedno.

Konzultujeme s ekonomy, pronikáme do problematiky, kterou jsme nikdy netušili, že budeme muset studovat. Ale je to hodně zajímavé a poučné.

Velkou vzpruhou pro nás bylo, paradoxně, vyhození paní ředitelky MUDr. Mergenthalové, které se rozvázaly ruce a stejně jako my už celý rok, nebojí se vystoupit veřejně, věcně a jasně.

Dokument, který vysvětluje pojem personální tunelování menších nemocnic – Cukrárna, sepsala europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová.

Blíží se zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Téma je jediné, schválení záměru nové nemocnice. Ať dopadne hlasování jakkoli, boj nekončí.


8.4.2019

Zastupitelstvo zlínského kraje, po celodenní diskuzi a masáži podvaných „hostů“, zejména ekonoma doc. Ševčíka (památná věta „i kdyby došlo k recesi, nedotkne se to fatálním způsobem daňových příjmů kraje. Může se snížit dynamika, nepůjde ale o fatální snížení výběru daní. “) – rozhodnutí bylo odloženo na červen. ANO deklaruje, že projekt nepodpoří
http://zlinskykraj.svobodni.cz/2019/04/docent-sevcik-prorok-hojnych-zitrku-poctil-svou-pritomnosti-krajske-zastupitelstvo-bonus/?fbclid=IwAR1Ul_Ds40Gq-oIrMZCR84s5D-P7Ri2pSo8BWlSzi96DwtMYM-sdL_FJba0

9.4.2019

KNTB je v havarijním stavu, tvrdí náměstek Vajdák. Pokud ano, kdo je za to zodpovědný, pane náměstku? To je jen řečnická otázka, realita viz níže:

Aktuální technický stav nemovitostí současné KNTB
- provedena výměna horkovodů v celé nemocnici
- provedena výměna všech oken a zateplení budov mimo interní kliniku a ředitelství
- komplexní rekonstrukce onkologického centra – jedno z nejmodernějších v rámci ČR,
kožního oddělení, oddělení NIP – následná intenzivní péče, rekonstrukce kardiocentra
- nové přístavby pro lineární urychlovač
- výstavba nových pracovišť pro PET-CT, MR
- sociální zařízení nejsou na pokoji v 16. a 17. pavilonu – LDN, kde jsou nemobilní pacienti
- budovy v dobrém technickém stavu, vyjma interny
- do nemovitostí investováno během posledních 10 let přes 600 mil. Kč
Součástí nemocnice je:
- nová moderní budova Záchranné zdravotnické služby ZK
- heliport
Další rozvoj dle schváleného generelu
- nezbytně nutné – O. a I. etapa – výstavba komunikace a centrálního pavilonu interních oborů
- vhodná II. etapa – výstavba centrálního příjmu, včetně operačních sálů, ARO, pooperačních
JIP, oprava interny, přístavba dětského oddělení – všechny budovy propojeny
- technické zázemí – velkokapacitní parkovací dům, prádelna pro všechny nemocnice
Po I. a II. etapě jedna z nejmodernějších nemocnic v ČR. Další rozvoj pak dle finančních zdrojů,
struktury a rozvoje medicíny, demografického vývoje a počtu obyvatelstva.
Cena O. a I. etapy cca 1,2 miliardy Kč – včetně přístrojového vybavení
Cena II. etapy cca 1,3 miliardy Kč – včetně přístrojového vybavení

23.4.2019

K čemu potřebuje hejtman Čunek a jeho lidé fúzi nemocnic, neboli jejich spojení do jednoho celku? Čunek se dušuje, že kvůli úvěru na novou nemocnici to není, že banky nebudou vyžadovat ručení, že kraj je bonitní klient."
Odpovídá ing. Marie Korejsová, specialistka na problematiku ekonomiky zdravotnictví a pojišťoven : Fúze je spojení několika organizačně a ekonomicky doposud samostatných celků do jednoho super-subjektu. V případě fúze 4 krajských nemocnic je jednoznačným cílem vytvořit ekonomicky zdravější subjekt bez zadlužení, s větším základním jměním jak finančním, tak v oblasti vlastnictví nemovitostí. Prostým součtem aktiv a pasiv všech 4 nemocnic, kdy se KNTB dlouhodobě pohybuje v negativních výsledcích, ostatní tři v kladných, totiž vyjde nový subjekt jako ekonomicky kladný, stabilní a tudíž vhodný a nerizikový k úvěru na výstavbu nového monobloku nemocnice. Kraj bude navíc - pokud dojde k realizaci úvěru - využívat k jeho splácení příjmů všech 4 subjektů, protože účetně se bude jednat o jediný subjekt. Logicky tak dojde ve všech 4 subjektech ke snížení objemu finančních prostředků na jejich běžný provoz, mzdy, investice, nákupy nezbytného materiálu, léků, přístrojů. Je další otázkou, jaké bude banka vyžadovat ručení - v drtivé většině případů se k tomu využívá ručení samotným majetkem - nemovitostmi, pozemky. Na kolik jsou odhadovány nemovitosti všech nemocnic, vč. Pozemků a vybavení? To by bylo dobré vědět. Je nesmyslné tvrzení, že banka ručení vyžadovat nebude. Banka není charita, ale dravec, který navíc bude nemilosrdně vyžadovat i úroky z půjčené částky. A kraj žádné volné finanční rezervy nemá - je ze zákona povinen dodržovat schválený rozpočet. Bude tedy brát v nemocnicích.

30.4.2019

iDNES.cz píše, že nová nemonice v Malenovicích je součástí Národního investičního plánu premiéra Andrej Babiš (viz článek https://1url.cz/BMTvJ). Ale novináři z lidovky.cz píšou o tom, že stát z tohoto programu bude dotovat pouze státní nemocnice (viz článek https://1url.cz/uMTvu).
Návíc sám hejtman Jiří Čunek pro Seznam Zprávy přiznal, že v Národním investičním plánu není nic od samospráv, tedy krajů, měst a obcí (viz článek zde https://1url.cz/PMTvw).

14.5.2019

Byla slavnostně otevřen provoz Magnetické rezonance v Kroměříži. Dobře tak. Snaha a boj o to, aby tohle moderní vyšetření bylo dostupné i u nás, se vedly předchozích šest let. Díky zaslouží docela hodně lidí, hlavně ale bývalé vedení paní ředitelky MUDr. Lenky Mergenthalové. Rezonanci se podařilo prosadit nikoli zásluhou, ale spíše navzdory pánovi, který bude stříhat pásku a pronášet moudré papalášské kecy. Smíšené pocity zdravotníků popisuje článek MUDr. Olgy Sehnalové. Https://sehnalova.cz/clanek/když-se-striha-paska--2019-5-12.html

16.5.2019

Nemůžu nic slíbit, oznámil Babiš Čunkovi k nové nemocnici. Jinými slovy, ze státního rozpočtu nelze očekávat jakýkoli příspěvek https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/nemocnice-zlin-malenovice-premier-andrej-babis-hejtman-jiri-cunek-financovani.A190515_475818_zlin-zpravy_ras ?

29.5.2019

Zdravotní výbor jasně definoval, jak by měl vypadat oponentní posudek záměru nové nemocnice. To, co Čunek a spol. vydávají za objektivní oponenturu, naprosto neodpovídá na položené otázky.

5.6.2019

Druhá konference České lékařské komory – viz samostatný odkaz na webu
Témata – nemocnice Malenovice, centralizace péče, pohled „malých“ nemocnic.
Personál – alfa a omega zdravotní péče

18.6.2019

Zastupitel Svobodných spočítal, o kolik se prodlouží dojezd do nové nemocnice obyvatelům jednostlivých obcí.

21.6.2019

Hlasování o zámeru výstavby nové KNTB v Malenovicích – záměr nebyl schválen. Čunek v šoku, Šamaj omdlévá

28.7.2019

Česká lékařská komora opět nabízí krajskému vedení spolupráci. Opět marně.

31.7.2019

Kauza nemocnic Zlínského kraje není už dávno tématem lokálním. Jak už dlouho tušíme z kuloárů a souvislostí, stali jsme se pokusnou laboratoří finančních skupin, které usilují o vstup do zdravotnictví jakožto byznysu budoucnosti. Článek kolegy MUDr. Tomáše Šindlera v celostátním lékařekém periodiku Tempus Medicorum https://www.lkcr.cz/casopis-clk-353.html (str. 32)

Říjen 2019

Kritická personální a provozní situace v nemocnicích Zlínského kraje eskaluje
Nemáme lůžka. Počet akutních lůžek na 100 tisíc obyvatel v ČR je 51. Ve Zlínském kraji 45. V Kroměříži 34. Mnohdy není kam položit pacienta, který by si hospitalizaci zasloužil. Zejména v interních oborech je to každodenní boj o lůžka, pokud možno vše je nutné vyřešit ambulantně, ve dne v noci. Který pacient je víc nemocný než ten druhý, vyberte, rozhodněte. Stresující, šílená práce pro všechny, jeden z hlavních důvodů, proč je lékařů a sester nedostatek.

25.10.2019

„Když to vypadá jako kachna a kváká to jako kachna, bude to nejspíš kachna". Aneb, když Penta avizuje zájem o nemocnice v Česku, když její bývalý manažer náhodou dostane za úkol pracovat na projektu nové supernemocnice včetně PR, když vedení KNTB podepíše s Pentou smlouvu o mlčenlivosti... ale podezření, že za "reformou nemocnic" stojí Penta, je určitě liché.
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7489731 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6325607 https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/221190-penta-chce-ztrojnasobit-pocet-svych-nemocnic-na-100-v-cr-ma-zajem-o-tri/forum/

11.11.2019

Další monoblok na stole! Pro velký úspěch Čunek prezentuje nápad přestavět celou kromeřížskou nemocnici do jednoho monobloku. https://www.sehnalova.cz/clanek/dalsi-holub-na-strese-2019-11-22.html

22.11.2019

Výsledky studií, které si vedení hejtmana Čunka nechává vypracovávat za velké peníze, nejsou nikde zveřejněny, byť se týkají všech občanů kraje. Návrh koncepce zdravotnictví, zpracovaný jakousi no-name firmou z Mostu, je střežen jako státní tajemství, k připomínkování jsou přizváni jen pečlivě vybraní. Třeba Česká lékařská komora ani omylem.

11.12.2019

Zlín řeší změnu územního plánu kvůli nové nemocnici. Občané zjišťují, že se ke změně můžou vyjádřit pouze cestou soudní, protože visela na úřední desce v době dovolených v léte 2019. Ukazuje se, že vedení města Zlína (ANO) úzce spolupracuje s Čunkovou skupinou na kraji, kde je stejné ANO proti nové nemocnici. Schizofrenie jednoho hnutí? https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/nova-krajska-nemocnice-zlin-malenovice-uzemni-plan-zmena.A191211_519771_zlin-zpravy_ras?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

16.12.2019

Zastupitelstvo Zlínského kraje – podivný průběh začíná - Zdeněk Vacek z SPD navrhuje shodit usnesení Zastupitelstva o Studii rekonstrukce KNTB.
Bez řádného zveřejnění programového bodu se pozdě odpoledne hlasuje - Nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích dostala od krajských zastupitelů nečekaně zelenou. Podraz od zastupitelů ODS Pijáčka a Devátého, ČSSD Vaculína. https://www.sehnalova.cz/clanek/mlha-se-rozpousti-2019-12-28.html
Co se stalo? Neplánované zařazení bodu „nová nemocnice“ na program prosincového zastupitelstva bylo krokem mírně řečeno nestandartním. Jednání Krajského zastupitelstva je pro nás, běžné občany, hodně vzdáleným světem. Kdo z nás se vyzná v procedurálních záležitostech, v jednacím řádu a podobných věcech? Sledování přenosu, kde v přítmí jednacího sálu drtivou většinu vysílacího času zaplní monology hejtmana Čunka, je zábava pro masochisty. A tak pro pochopení, co se na prosincovém zastupitelstvu událo, a proč máme o klíčovém hlasování o 8mld investici pochybnosti, pokusíme se opět o zjednodušení:
Představte si, že bydlíte ve velkém bytovém domě, kde jste vlastníkem jednoho bytu. Ten velký dům je v naší nadsázce Zlínský kraj. Čas od času se koná schůze Společenství vlastníků, která rozhoduje o důležitých věcech kolem domu - to je něco jako Krajské zastupitelstvo. Z řad členů Společenství se volí předseda (na Kraji hejtman) a předsednictvo (taková malá "vláda", pár lidí, kteří jsou zvoleni pro to, aby vyřizovali běžnou agendu kolem domu - na Kraji se tato "vláda" jmenuje Rada).
Náš dům nedávno prošel rekonstrukcí a bydlí se v něm celkem dobře, i když by se jistě dalo leccos zlepšit. Jednoho dne je svolána schůze Společenství vlastníků. Na pořadu jednání je návrh předsedy, aby se dům přestavěl tak, že nám ho budou sousedé závidět. Na obrázcích od pana architekta to vypadá dobře, ale... vždyť střechu máme spravenou, výtahy se měnily nedávno, okna a kotelna předloni? Že by to všechno bylo na odpis? Co to bude stát? Jasně, chceme mít barák krásný, ale tohle je investice v řádu mnoha miliónů. Z čeho se to zaplatí? Ve fondu oprav je pár korun, takže z úvěru? A budou ho obyvatelé domu schopni splácet? Tyto otázky si s obavami kladou sousedé, zejména ti, kteří mají hlouběji do kapsy. Na schůzi se navíc ukáže, že předseda a představenstvo vaří z vody. Dozvídáte se, že už nechali ze společných peněz připravit projekt, aniž by Společenství odsouhlasilo, že stavbu chce. Žádáte vysvětlení. Předseda křičí, označuje všechny, kdo úžasný plán nechápou, za hlupáky a idioty. Pochybnostem souseda Nováka, který je shodou okolností pokrývač a říká, že střecha vydrží ještě padesát let, se vysmívá a nenechá ho domluvit. "Potřebujeme novou střechu, ne nějaké záplaty!", křičí členové Rady, pardon, představenstva. Hejtman, pardon předseda, rudý vzteky, že se mu někdo dovolil odporovat, mluví dlouhé hodiny, protože to podle Stanov může. Pak nechává hlasovat. Nápad pana předsedy je odmítnut s tím, že je třeba připravit odborný posudek, který by jasně prokázal potřebu celé stavby. A taky model, jak se to bude financovat, a kolik bude platit každý vlastník. Předseda prská, nadává, křičí, že to bude velké zdržení, ale hlasování je jasné. Schůze končí a zdá se, že projekt je zatím u ledu. Jen párkrát najdete ve schránce předsedovy letáky, kde znovu píše o úžasné nové střeše, výtahu a o pozlacených vchodových dveřích. Povídá se, že předseda chodí na pivo s šéfem stavební firmy, která si na zakázku brousí zuby. No nic, tak to na světě chodí.
Blíží se Ježíšek. Další schůze Společenství vlastníků. Jasně, je potřeba rozdělit služby s úklidem chodeb a sklepů, jako každý rok, stojí to tak v pozvánce. Je vám jedno, jestli koště a kýbl nafasujete v březnu nebo v květnu, tak tam ani nejdete, však rozpis bude viset na nástěnce. Ale ouha, vánoční překvapení - na program byl dodatečně zařazen bod "Náš nový dům". Žádný posudek nebyl vypracován, prý je zbytečný. A přítomní to prohlasovali většinou jednoho hlasu.
Byli byste naštvaní? Asi ano, a nejspíš byste zašli za právníkem, jestli je něco takového možné.
Podobným způsobem nechal hejtman Čunek prohlasovat novou Nemocnici v Malenovicích. Na jednom serveru píšou, že je to politický majstrštyk. Asi otázka vkusu. Podle nás je to prachsprostý podraz na občany, podepsaný 23 zastupiteli, mezi nimi dvěma čerstvými přeběhlíky Devátým a Vaculínem.

Občané protestují.
Právní stanovisko Mgr. Zwyrtek Hamplové zde http://blog.aktualne.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=35460&fbclid=IwAR257DW-JFciFz2nRGmjzTatdA6w6VgOyabkhM1ShP5nfvf7XZhPsVUR-OQ Vysvětlení pro laiky formou otevřeného dopisu paní ředitelce základní školy Lukov ZDE:
Vážená paní PaedDr.Jolana Vlková, ředitelka ZŠ Lukov
Pod Kaštany 32, 76317 Lukov
Vážená paní ředitelko,
vyjadřujete se k problému, kterým se s kolegy už dva roky zabýváme, tak si dovolujeme Vás veřejně oslovit. Máte právo na občanský názor, který vyjadřujete v petici podporu záměru výstavby nové nemocnice. Respektujeme jej, dokonce i chápeme. Myslíte to dobře. Také my bychom si, jako lékaři a sestry, přáli konečně pracovat v moderním prostředí, operovat na skvěle vybavených operačních sálech s větší kapacitou a mít více akutních lůžek, což je problém, se kterým se dnes a denně potýkáme. Stejně jako Vám by se jistě líbila nová škola, třeba s novými tělocvičnami, učebnami vybavenými super počítači, zateplená, s novou střechou a bazénem. Možná Vás to překvapí, ale snad žádný ze zdravotníků nemá vůbec nic proti investicím do nemocnic, stejně jako by se jistě všem učitelům líbily peníze do školství.
Proč tedy nesouhlasíme s plány na výstavbu nové nemocnice v Malenovicích? A čerstvý nápad, zatím prezentovaný jen primářům, novostavba monobloku v Kroměřížské nemocnici? Jsme snad poťouchlí blázni nepřející pokroku, když zvedáme obočí před miliardovou investicií? Zkusíme Vám to vysvětlit na příkladu Vaší školy.
Musíme začít před pár lety, kdy nemocnice a školy měly stejný statut – příspěvkové organizace. Rozhodnutím kraje za hejtmana Lukáše byly nemocnice přeměněny v akciové společnosti (nemá smysl teď řešit proč se tak stalo, náš názor nebyl brán v potaz). Představte si, kdyby někdo rozhodl udělat akciovku z Vámi řízené školy. Zpočátku byste to skoro nepoznala. Jen musíte hospodařit podle Obchodního zákona. Školu by vlastnil 100% nějaký územně správní celek, asi obec, pro lepší srovnání budeme předpokládat, že vlastníkem bude Zlínský kraj.
Jednoho dne by přišla do Lukova skvělá zpráva – kraj bude Vaši školu vylepšovat. Bude to nejkrásnější a nejmodernější škola v republice. Kraj postaví zbrusu novou budovu Hurá, budete volat. Jenže jen do okamžiku, kdy si uvědomíte, že škola je akciovka a nové budovy budou ve vlastnictví kraje. To znamená, že Vaše škola bude muset platit kraji nájem. A hodně velký, protože Kraj byl štědrý a vybudoval opravdu supermoderní školu. Že jste dosud nájem neplatili? Jistě, stará budova byla majetkem školy - akciovky. Ale teď budete v nájmu. I kdyby Kraj chtěl nájem odpustit nebo minimalizovat, nejde to, bylo by to protizákonné, tzv. nedovolená podpora. Nájem budete platit ve výši v místě a čase obvyklém. Že budete mít stejný rozpočet jako dosud, a žádné příjmy Vám nikdo nenavýší? Žáků nepřibylo? Pak se nabízí možnost, že žáků přibyde, když kraj zruší několik škol v okolí. Lidé v okolních obcích ale budou dost nespokojení, že děti budou muset dojíždět. Analogicky, jako když řeknete nemocným lidem třeba z Kroměřížska nebo Vsetínska, že budou muset za fungující péčí, kterou mají „doma“, dojíždět do nové nemocnice. Málokdo bude nadšený. Někteří rodiče nemají auto. Tak jako ne všichni pacienti mají na stáří řidičák.
Ani s větším počtem žáků Vám to na nájem nevychází? Máte málo učitelů a ti, co zbývají, odchází za lepšími platy do jiných škol, protože vy nemáte peníze, abyste je udržela? Nemáte, platíte astronomický nájem. Jednoho dne věřitelé ztratí trpělivost a vaše škola půjde do konkurzu. Supermoderní budovu někdo koupí za hubičku, jak ji využije, bude už jen na něm.
Zdá se Vám analogie přitažená za vlasy? Není, to je přesně ono. Z čeho budou nemocnice – akciové společnosti – splácet mnohamiliardovou investici? Příjmy od pojišťoven zůstanou stejné, nezvednou se podle toho, kolik pater budou mít nové budovy. Čekání na nový způsob rozdělování peněz ve zdravotnictví, tzv. DRG, je jako čekání na Godota.
Vážená paní ředitelko. Sestry a lékaři by si moc přáli, aby kraj investoval do zdravotnictví, ale promyšleně. Tak, aby svou investicí nemocnice provozně „nepoložil“. Bohužel, místo racionálních rozhodnutí, jako je třeba postupná rekonstrukce Baťovy nemocnice nebo výstavba operačních sálů v Kroměřížské nemocnici, nechává Čunkovo vedení propadnout už vyřízená stavební povolení a nemocnice chátrá. Který z primářů není slepě loajální, je odvolán. Naopak podporovatelé jsou štědře odměňováni, ve finále i vysláni na výlet do Singapuru.
Zatímco budovu Vaší školy by v konkurzu možná nikdo nechtěl, na nemocnice, které slouží všem občanům, číhají žraloci – a nijak se tím netají - třeba Penta, která po aféře Gorila ztrácí na Slovensku půdu pod nohama, zato Zlínský kraj s touto skupinou na nových plánech čile spolupracuje. Investice do zdravotnictví se totiž soukromníkům vyplatí na celém světě. Zvlášť když si soukromý vlastník bude provozovat jen to, co zrovna vynáší. Že třeba léčba mozkové mrtvice není letos dobře zaplacená pojišťovnou? Nevadí, neurologii zrušíme, rozšíříme kosmetiku a plastickou chirurgii. To je stejné, jako když někoho napadne, že by u vás ve škole zrušil matematiku a chemii. Asi byste ho poslala k šípku.
Obavy 4000 zdravotníků, podepsaných pod naší peticí, způsobují kuloární rozhodnutí, zkratkovité vize a vyvolávání strachu mezi těmi, kdo si dovolí o záměrech vedení Zlínského kraje diskutovat. Důvěra většiny zdravotníků k vedení kraje je dnes na bodu mrazu. Podepisování peticí na podporu "nové" nemocnice, bez znalosti souvislostí, má asi stejný význam, jako demonstrace za sníh o Vánocích.
Ještě jednou – nemocnice ve Zlínském kraji potřebují profesionální vedení a dobře promyšlené investice. Pojďme stavět, ale nejdřív musíme mít tři věci:
1/ věrohodný provozní model
2/ jasnou koncepci, respektující to, co se osvědčilo, nestavějící vzdušné zámky, ale to, co je potřeba
3/ vizi, jak zlepšit zhoršující se personální situaci v nemocnicích, protože zdravotnictví stojí na lidech, ne na betonu
Paní ředitelko, rádi se s Vámi sejdeme třeba v Lukově a můžeme to probrat podrobněji.
Přejeme Vám klidné a požehnané svátky vánoční.

Prosinec 2019

Vzniká další FB skupina – Zachraňme Baťovu nemocnici. Navazujeme spolupráci

Vánoce 2019

Asi 40 občanů napsalo na Ministrstvo vnitra podnět k přezkoumání způsobu hlasování o schválení nové nemocnice

Leden 2020

Po dlouhém rozvažování ANO zůstává součástí koalice s Čunkem
Senátor Goláň navrhuje referendum o nové nemocnici. Jsme zdrženliví.

3.2.2020

Ministerstvo vnitra vyzvalo Zlínský kraj, aby znovu projednal výstavbu nové nemocnice v Malenovicích. Pokud to neudělá, může se obrátit na soud. Hejtman odmítá, tvrdí, že všechno je v pořádku

10.2.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo 500 000 Kč na výstavbu památníku vstoupení nohy papeže Jana Pavla II. na půdu obce Tupesy. Svatý otec zde přistál na místním hřišti v roce 1990 cestou na Velehrad. Je to dobré, zdá se, že vyhazování peněz z okna Baťovy mrakodrapu má sestupnou tendenci. V podstatě je to už jen blecha, kapesné. Obzvlášť vedle 2,4 mil. za nepoužitelnou koncepci zdravotnictví, 350 mil za pozemky v Malenovicích, pár set miliónů za projekt nové nemocnice, 20 melounů za propadlé stavební povolení na internu v Baťovce... zapomněli jsme něco?

16.2.2020

Cenu za statečnost, kterou uděluje každoročně Česká lékařská komora, získala MUDr. Lenka Mergenthalová, kterou Čunkovo vedení kraje odvolalo v lednu 2019 z funkce ředitelky Kroměřížské nemocnice. Budiž řečeno, že s jejím jménem je spojeno období, kdy nemocnice byla vytažena z bahna hrozícího konkurzem do stavu, kdy postavila špitál znovu na nohy ekonomicky i personálně. Asi jediná ředitelka nemocnice široko daleko, která odcházela za potlesku špalírů zaměstnanců.

Březen 2020

Stránka "Nemocnici levně nedáme" se vedle svého původního účelu proměňuje na zdroj aktuálních zpráv při epidemii Covid19. Díky nám se informace dostávají lidem zejména do spádové oblasti Kroměřížské nemocnice, ale i Zlínska a Uherskohradišťska. Hejtman Čunek se stává neviditelným, jeho jedniná činnost v době epidemie je zřejmě pomluva České lékařské komory, že nezajistila distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky

Březen-Květen 2020

Ukazuje se, že citelně chybí Infekční oddělení KNTB, zrušené Čunkovou garniturou.
Ukazuje se, že kybernetické útoky jsou reálný problém a jednotný počítačový systém pro všechny nemocnice vystavuje enormnímu riziku veškerou kapacitu zdravotnictví v celém kraji
Ukazuje se, že monoblok není právě výhodné provozní uspořádání a že pavilonový systém má v době epidemie nepopiratelní výhody.

18.3.2020

Docent Ševčík příšel na to, že Covid bude mít významné ekonomické dopady.

27.3.2020

Koronavirus není sranda, už bych ho nezlehčoval. Jen hlupák nemění názory, přiznává z karantény profesor Pirk

15.4.2020

Některým otrnulo. V KNTB houstne atmosféra, nesystémová opatření vedení spojená s arogancí vůči zaměstnancům Místo aby hejtman vyjednal s pojišťovnami a vládou, jak podpořit nemocnice z rezervních fondů, hledají velcí šéfové zdroje ve výplatách zaměstnanců. Nucené dovolené, snížení výplaty na 60% a další.
Dopis odborových organizací KNTB. Odpověď vedení: vyhrožuje trestním oznámením, které po pár dnech slavnostně stahuje

Dobrý den,
obracíme se na vás jako zástupci zaměstnanců Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. (KNTB).
V poslední době jsme v KNTB opět svědky nesystémových a nelegitimních opatření, jsme svědky pohrdání lidmi a jejich prací v nemocnici, jsme svědky arogance moci.
Situace nelékařského personálu:
Dne 20.3. byl vydán managementem nemocnice pokyn o změně pracovní doby, z dlouhodobě ověřené a fungující 6-18 na 7-19. Po zvednutí se vlny nevole bylo toto nařízení dne 23.3. zrušeno a dne 24.3. opět nařízeno. A to s účinností od 29.3.! Čtyři dny na přípravu změny fungování celé nemocnice a návazných provozů! Čtyři dny na změnu režimu u bezmála dvou tisíc zaměstnanců a jejich rodin.
Nikomu by samozřejmě nevadilo se dočasně přizpůsobit podmínkám nouzového stavu. Nicméně změna pracovní doby byla opakovaně předsedou představenstva deklarována jako TRVALÁ s tím, že ve všech civilizovaných nemocnicích a (pochopitelně) ve FN Olomouc to tak je. K jednání o této změně nebyly přizvány odbory, což dle § 99 Zákoníku práce představenstvo učinit musí (tímto se toto rozhodnutí stává zcela nelegitimní až protiprávní), ale ani vrchní sestry, které nejlépe znají provoz jednotlivých oddělení i návaznost provozů dalších a mohly svým kvalifikovaným názorem včas eliminovat negativní dopad připravovaných změn.
V praxi to znamená, že nelékařský personál na denní směně začíná pracovat v 7.00 hodin a pacienti snídají až po 9.00 hodině (vč. diabetiků na inzulinu). Bohužel standardní ranní péče vyžaduje svůj čas, nedá se zrychlit či omezit. Je nereálné všechno stihnout za hodinu ‒ od předání služby, stlaní a úpravy lůžek, mytí pacientů, odběry, příprava na vyšetření a operace, krmení nemohoucích pacientů, rozdávání a aplikace léků… Argument, že pacienti jsou buzeni brzy, je také zavádějící, protože péče o pacienty v nemocnici probíhá nepřetržitě.
Když sestra začíná pracovat v 6.00, znamená to, že lékař má před začátkem směny připraveny výsledky krve, RTG a jiných vyšetření. Jak se nyní budou lékaři na ranní schůzce domlouvat o dalším léčebném postupu bez těchto výsledků? Je to opravdu efektivní využití pracovní doby?? Zaměstnancům je stále dávána za vzor FN Olomouc. Bohužel musíme upozornit, že ve fakultní nemocnici je zcela jiný systém péče, jiný poměr počtu personálu na počet pacientů, a i ve FN Olomouc je pracovní doba přizpůsobena provozu jednotlivých oddělení.
V dosavadním dlouholetém režimu začínaly některé provozy (vč. ambulancí) v 6.00, přizpůsobovaly se potřebám pacientů, z nichž mnozí využívali možnost prohlídky či ošetření nebo např. darování krve před nástupem do zaměstnání. O tuto možnost budou pacienti připraveni a vyhledají péči u jiných specialistů a poskytovatelů péče, čímž nemocnice může přijít o část produkce.
Problém zaměstnancům činí i doprava ze směny a na směnu. Není neobvyklé, že zaměstnanec musí přijít do práce o dvě hodiny dřív a dvě hodiny po skončení pracovní doby čekat na spoj, nebo ve večerních hodinách a obzvláště o víkendu spoje nejsou zajištěny vůbec. Někteří zaměstnanci situaci řeší přespáváním na oddělení, jiní zvažují své setrvání v KNTB.
Celé toto nařízení pokládáme za nepřipravené, nelegitimní a nesystémové.
Zaměstnanci se obraceli na předsedu představenstva e-mailem, nicméně většině z nich nebylo odpovězeno. Pro zachování původní pracovní doby po skončení nouzového stavu se v KNTB konala podpisová akce, kterou podepsalo 811 zaměstnanců z řad NLZP. Opakovaně jsme žádali předsedu představenstva o urgentní schůzku, z naší strany byla snaha tuto situaci řešit, nicméně předseda představenstva na naše nabídky nereagoval, byť je informován o 811 podpisech pod podpisovou akcí. Znamená to, že ho názor zaměstnanců opravdu nezajímá?
Komunikace ohledně vykazování práce v nouzovém stavu je ještě tragičtější. Vedení nemocnice původně chtělo pracovníky ve zdravotnictví nelegálně posílat na ŘD. Od tohoto upustilo až po ostré výměně názorů s právníkem OSZSP. Dělníci, THP, NLZP, všichni se s pochopením snažili přizpůsobit podmínkám, mnohdy i proti ZP, vytvořili týmy, začali pracovat ve dvanáctihodinových směnách vč. víkendů, svátků a nocí. Odměnou jim bylo na jedné straně neproplácení přesčasů, na straně druhé (kdy nebylo možno zajistit prostory pro epidemiologicky bezpečný výkon povolání = překážka na straně zaměstnavatele) nařizování dovolené, náhradního volna atp. Jinde zavedený příplatek pro členy COVID týmu je v KNTB tabu.
O kolektivní smlouvě, jejíž platnost vypršela 31.12.2019 a nová dosud nebyla uzavřena, se ze strany vedení i přes opakované výzvy a jednotné návrhy všech odborových organizací KNTB přestalo jednat úplně. Mezi zaměstnanci je stále negativně vnímáno nesprávné zařazení nelékařských profesí v katalogu prací a nesprávné zařazení některých pracovníků do mzdových tříd (vedení KNTB již obdrželo předžalobní výzvu, nyní je ze strany OSZSP jednání přerušeno z důvodu nouzového stavu).
Z arogantního jednání managementu čiší pohrdání zaměstnanci a neznalost provozu.
Situace lékařského personálu:
V této velmi těžké době, na kterou nikdo z lékařů ani z managementu nemocnice nebyl v takovém rozsahu pandemie připraven, je nutné vycházet si vstříc a činit promyšlené konsenzuální kroky. Bohužel tohoto svědky nejsme.
Jako lékaři velmi dobře chápeme situaci kolem pandemie COVID-19, a proto jsme prakticky ze dne na den vytvořili týmy a nastoupili do pohotovostního 12ti hodinového režimu, bez možnosti vybírat dovolenou. Tento provoz je nutný pro zajištění kvalitní péče o akutní a onkologické pacienty a zároveň poskytuje určitou záruku, že při nakažení jednoho týmu není nutné zavřít celé oddělení. Potud vše v pořádku. Předpokládali jsme, že vedení nemocnice bude koordinovaně postupovat při vypisování směn a jejich kombinací v rámci jednotlivých oddělení. Opak je pravdou.
Lékaři byli ochotni ustoupit v mnoha věcech (jít i proti Zákoníku práce), ale očekávali jsme od managementu nemocnice také vstřícnost vůči nám. Takové jednání, či spíše nejednání s námi, především prostřednictvím LOKu, považujeme za zcela nepřípustné a nepřijatelné. Stále připomínáme, že není uzavřena kolektivní smlouva pro rok 2020. Jsme ze všech stran ujišťováni představiteli vlády, médii i jednotlivými občany naší země o podpoře v našem boji proti koronaviru jako lidí v první linii. Jako „poděkování“ za naši snahu a ochotu přistoupit k nepopulárním krokům jsme od našeho vedení obdrželi snížení platu mnohdy o 40-50 %. Proběhlo pouze jedno jednání, kde byly dohodnuty podmínky, které akceptovala většina lékařů. Ty byly bez jakékoliv diskuze a oznámení smeteny ze stolu. Následně bylo oznámeno, že dohoda nevyhovuje všem lékařům. Naše vedení vychází asi z předpokladu, že je lepší si znepřátelit (voleno velmi mírně označení současného stavu) více než 200 lékařů než jednat s menšinou cca 20-30 lékařů. Zajímavá „olomoucká strategie“. Jakékoliv jednání nebo alespoň snaha o jednání vycházejí zcela naprázdno. Nikdo s námi nejedná, už je vše vyřešeno – o nás bez nás.
Tato arogance moci již dle našeho názoru překročila únosnou mez. Situace, která je v současnosti v celé KNTB, nemá obdoby snad v celé její historii. S naším postojem souhlasí drtivá většina lékařů a jednota je nebývalá, srovnatelná s akcí „Děkujeme, odcházíme“. Víme, že nemocnice za období nouzového režimu nebude krácena na platbách od pojišťoven, proto nám není jasný záměr představenstva krátit peníze a dovolené zaměstnancům. Snad jde jen o snahu ušetřit (na odměny pro spolupracující a loajální?). Pokud by nedošlo k rychlému řešení, je možné očekávat vyhrocení situace.
Upozorňujeme zástupce Zlínského kraje, jako zakladatele nemocnice, že situace v KNTB je na bodě varu. Nekomunikace managementu, vydávání nesystémových a nelegitimních příkazů od stolu, bez zvážení všech důsledků nejen pro zaměstnance, ale i pro kvalitu léčebné a ošetřovatelské péče činí klima v nemocnici neúnosné a mezi zaměstnanci vyvolává pocit frustrace a znechucení. V ostatních nemocnicích se management snaží zaměstnancům nelehkou dobu co nejvíce usnadnit, v KNTB je situace zcela opačná.
Žádáme zástupce Zlínského kraje, jako zakladatele nemocnice, o nápravu situace v KNTB, o kontrolu firemní kultury a narovnání nesystémových opatření, abychom se v nemocnici mohli plnohodnotně věnovat tomu k čemu je určena. Tedy kvalitní péči o pacienty…
Za všechny zaměstnance Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
MUDr. Marcela Henčlová
za Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, místní organizaci Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
Martina Hvozdenská
za MO OS zdravotnictví a sociální péče ČR Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
Hana Filimošinová
za ZO - Profesní a odborovou unii zdravotnických pracovníků Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
Ludmila Gurská
za Sdružení provozních pracovníků Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

21.4.2020

Vystupuje radní Gazdík (STAN) a sděluje, že se změněnou ekonomickou situací počítají, a že monoblok je možné postavit na etapy. Čímž popírá sám sebe, protože postupná rekonstrukce stávající KNTB dosud „nebyla možná“.

27.4.2020

Opět je na stole hlasování o investici nové KNTB. Co se změnilo? Stanovisko Ministerstva vnitra jasně sděluje, že hlasování z prosince 2019 má procedurální vady. Faktickou změnu situace s epidemií popisuje MUDr. Olga Sehnalová https://www.sehnalova.cz/clanek/pouceni-z-krizoveho-vyvoje-aneb-je-resenim-stavet-obri-nemocnice--2020-5-4.html nebo náměstek hejtmana Jiři Sukop
https://zlin.rozhlas.cz/letadlo-s-penezi-neprileti-zazrak-se-nestane-schvalovani-nove-nemocnice-je-za-8195160?fbclid=IwAR3xHPTaYR3IpicpWuRqSOkXbpkruHEz3ZCtllFQf6SxL86V5nIPWELYe1w

4.5.2020

Záměr tzv. Nové Baťovy nemocnice se krajským zastupitelům předkládá:
• BEZ širokého konsensu (případná realizace záměru a finanční zátěž bude přesahovat několik volebních období)
• BEZ schválené krajské koncepce zdravotnictví po roce 2020
• BEZ souladu s platným územním plánem města Zlína
• BEZ vykoupených všech potřebných pozemků
• BEZ jasného financování investice z vlastních a cizích zdrojů
• BEZ jasného financování vybavení nové nemocnice a jeho následné obnovy
• BEZ provozního modelu, který bude generovat prostředky na splátky obřího nájmu, který je zcela mimo stávající možnosti KNTB, pokud nedojde k výraznému navýšení výkonů a přesunu lukrativních výkonů z ostatních nemocnic, a na jehož splácení se ostatní nemocnice budou muset podílet
• BEZ personálu, pokud nebude přesunut z ostatních okresních nemocnic v kraji
• BEZ jasně popsaných dopadů na fungování ostatních nemocnic, což souvisí s předchozím bodem
• BEZ vyčíslení dalších nutných investic do doby než bude vybudována nová nemocnice ve stávajícím areálu KNTB a bez započítání dalších vyvolaných investic
• BEZ podrobného posouzení alternativ rekonstrukce stávajícího areálu KNTB
• BEZ jasného časového a finančního limitu výstavby
• BEZ podpory veřejnosti a většiny zdravotníků
• BEZ respektu k lidem upozorňujícím na rizika záměru a ochoty naslouchat a vést věcný dialog
• BEZ zodpovědného vyhodnocení ekonomických dopadů pandemie na příjmy kraje a nemocnic
• BEZ vyhodnocení výhod pavilonového systému proti monobloku v době epidemických opatření
• BEZ vysvětlení, jakou výhodu má rozestavět monoblok "na etapy", proti postupné rekonstrukci KNTB a dalších krajských nemocnic
• BEZ pochopení výhodnosti čtyř vzájemně zastupitelných nemocnic v optimálním geografickém rozložení
• BEZ respektu k riziku kybernetických a teroristických hrozeb a živelných katastrof

Výsledek hlasování: Byl schválen záměr na zakázku na projektovou dokumentaci nové KNTB. Nikoli výstavbu.