Chronologie kauzy

<< zpět na úvodní stránku

Fakta versus mlžení okolo "Nové nemocnice"

Duben 2017

Rada Zlínského kraje jmenovala novým předsedou představenstva všech 4 nemocnic založených Zlínským krajem MUDr. Radomíra Maráčka

Komentář: MUDr. Maráček vedl Fakultní nemocnici v Olomouci, z funkce byl odvolán ministrem Hegrem v roce 2011, následne byl ředitelem Lázní Karlova Studánka.

Prosinec 2017

Předvánoční schůze primářů a vrchních sester Kroměřížské nemocnice

Vedoucím pracovníkům kroměřížské nemocnice bylo sděleno, že mají očekávat koncepční změny. Dr. Maráček prezentuje tabulku s plánovaně utlumovanými odděleními - ohrožené v Kroměříži jsou označeny ortopedie a dětské. Na základě těchto informací požádala europoslankyně MUDr. Sehnalová ředitele Maráčka písemně o vysvětlení. Místo toho jí byla v den předložení na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje zaslána "koncepce" (Základní směry řízení nemocnic), kterou následně zveřejnila.

19.12.2017

Vychází rozhovor s hejtmanem Jiřím Čunkem v MF DNES

Odkaz na článek

Komentář: Hejtman Čunek mimo jiné vyjádřil myšlenku, že v celém zlínském kraji má být jedna kvalitní nemocnice, samozřejmě Baťovka, do které se bude přesouvat nejen superspecializovaná péče (budiž, ale taková oddělení ve zbylých nemocnicích prakticky nejsou, tudíž by nebylo co přesouvat), ale i oddělení specializovaná. A jako příklad nám pan hejtman uvedl porodnici a ortopedii. Už jen vypuštění zpráv, že kroměřížské porodnici nemusí pojišťovny prodloužit smlouvu, protože má málo porodů, je poplašná zpráva, která vyvolává neklid a způsobuje otázky matek, zda vůbec mají uvažovat o porodu v kroměřížské porodnici. Jediný relevantní údaj je doporučení Gynekologicko-porodnické společnosti, která před několika lety doporučila neformálně 600 porodů, jako rozumný počet, aby byl personál erudovaný. V roce 2017 jsme v kroměřížské porodnici přivítali na svět 660 dětí. Jenže rozhodování maminek, kde budou rodit, je věc citlivá, a pokud hejtman plácne něco o možném zrušení porodnice, byť to pak zase dementuje, je to pro porodnici kudla do zad. Stejně tak se lidé se už teď ptají, jestli vůbec mají uvažovat třeba o ortopedické operaci v Kroměříži, byť je zdejší ortopedie vyhlášeným pracovištěm.

Leden 2018

Na veřejnost se dostává materiál nazvaný Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020.

Komentář: Za zvláštní pozornost stojí pasáže, které se týkají jednotlivých nemocnic. Hlavním mottem je centralizace nejen superspecializované, ale i tzv. specializované péče, která se teď provádí v tzv. okresních nemocnicích, a její přesun vesměs do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Dočteme se zde mimo jiné i o záměrech přesouvat (v textu je slovo používat) zaměstnance mezi nemocnicemi, centralizaci pohotovostních služeb do Zlína, slučování dnes samostatných oddělení nemocnice například chirurgie, ortopedie, gynekologie a urologie do jednoho "lůžkového fondu", což le lékaři označováno jako návrat do 60. let. Z pohledu kroměřížské nemocnice to znamená podstatné osekání poskytovaných služeb, zaměření na tzv. následnou péči, čili konec plnohodnotné medicíny a jistotu ekonomické ztráty.

Co by to znamenalo pro občany Kroměřížského regionu popisuje mimo jiné vyjádření České lékařské komory nebo článek kolegy zastupitele MUDr. Richarda Kremla.

K tématu regionálního zdravotnictví a nemocnice se vyjadřuje i Rada města Kroměříže, která žádá hejtmana Čunka o vysvětlení.

8.2.2018

Zasedá zastupitelstvo města Kroměříže

Do zjitřené atmosféry přijíždí překvapivě hejtman Čunek. Pronese hodinový monolog, ve kterém nesdělí vůbec nic. Na několik dotazů odpovídá mlhavě, nepřesvědčivě. Zaujal odpovědí na dotaz, kde bere odvahu pouštět se do tak rozsáhklé reorganizace zdravotnictví, když k tomuto oboru není nijak erudován. Konstatování, že se kdysi hlásil na medicínu, je odzbrojující. S odbornou oponenturou „Koncepce nemocnic“ se nepočítá. Odjíždí bez potlesku, za studených pohledů zastupitelů i hostů v sále. Zastupitelé si po jeho odjezdu jednoznačně odhlasují, že se k tématu vrátí za týden na mimořádném zastupitelstvu. Na návrh zastupitelů MUDr. Richarda Kremla a MUDr. Olgy Sehnalové bude po části neveřejné následovat ještě také oficiální jednání zastupitelstva za účasti veřejnosti s možností přijetí návrhu usnesení, které bylo odloženo z důvodu návštěvy hejtmana.

15.2.2018

Zasedá mimořádné zastupitelstvo města Kroměříže

Komentář: Tříhodinový maraton uzavřeného jednání pracovní schůzky zastupitelů, kde byl přizván i ředitel dr. Maráček, členka představenstva dr. Mergentalová, místopředseda sdružení praktických lékařů dr. Kucián. Po delší debatě je jednomyslně schváleno Memorandum, které upozorňuje na zásadní problémy zdravotní péče v našem regionu a vyslovuje obavy ze způsobu, jak je tlačena "reforma" nemocnic.

6.3.2018

V Infonovinách vychází článek místopředsedy Sdružení praktických lékařů okresu Kroměříž kolegy MUDr. Miloše Kuciána

Stav praktických lékařů v našem regionu : Bystřice p. Host. ze 7 lékařů 6 důchodců, Holešov 8 z 10ti, Hulín 2 ze 4, Kroměříž 9 z 18. Ideální okamžik pro Čunkovo vedení kraje zplundrovat ještě kroměřížskou nemocnici...

7.3.2018

Diskusní setkání České lékařské komory Kroměříž se starosty regionu

Lékaři prezentovali své výhrady k zveřejněnému materiálu, zejména v prezentaci MUDr. Tomáše Šindlera. Přítomni byli také MUDr. Henčová z nemocnice Zlín, předseda Zdravotního výboru MUDr. Filip, viceprezident ČLK MUDr. Mrozek. Dozvěděli jsme se, že materiál Základní směry řízení nemocnic dostali členové Zdravotního výboru až na samotném zasedání, takže neměli šanci ho před jednáním pročíst.

13.3.2018

V Týdeníku Kroměřížska vychází článek podepsaný několika lékaři nemocnice

Článek popisuje, jaké reálné problémy řeší zdravotníci a na jak křehkých základech stojí zdravotní péče v našem regionu.

Březen 2018

Vychází Okno do kraje a hejtmanův článek "Rušení nemocnic - bouře ve sklenici vody"

Na nepravdivá a demagogická trvzení hejtmana Čunka o hospodaření a stavu nemocnic reaguje europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová ve svém článku.

16.3.2018

Setkání zaměstnanců nemocnice a schůze předsedů okresních sdružení ČLK

Výsledkem je Petice zdravotníků. Z vystoupení místopředsedkyně představenstva mimo jiné vyplývá, že pokud má vzniknout holding nemocnic, musí být všechny oddluženy. Je na to připraven krajský rozpočet?

16.3.2018

Starostové obcí na Kroměřížsku se shodli na otevřeném dopisu zastupitelům Zlínského kraje,

Starostové obcí na Kroměřížsku se shodli na otevřeném dopisu zastupitelům Zlínského kraje, ve kterém je žádají o zachování lékařské péče v Kroměřížské nemocnici, a.s. ve stávajícím rozsahu. "Věřím, že hejtmanství s námi konečně začne mluvit, že odpoví na naše výzvy a bude nás brát jako partnery. Je nutné, aby koncepce ve stávající podobě byla odmítnuta. Zásadním změnám ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje musí totiž předcházet odborná debata za účasti také zástupců dotčených obcí," uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec. Usnesení s podobným obsahem, na podporu kroměřížské nemocnice, přijaly zastupitelstva Hulína, Chropyně a dalších obcí.

7.4.2018

Vzniká web pro podporu nemocnice

Vzniká web www.zachranme-nemocnici.cz. Petice odborníků - zdravotníků má aktuálně přes 500 podpisů, další se schází.

10.4.2018

Je zveřejněna občanská petice

Je zveřejněna občanská petice za záchranu kroměřížské nemocnice.

10.4.2018

Aktualizace

Na základě vytrvalého tlaku dostali 3 pozvánky na jednání dr. Horková, dr. Novák a dr. Sehnalová.
Přes opakované urgence k dnešnímu dni nemáme jakékoli podklady, o čem se má v pondělí jednat. Podle našich informací nedostali žádné materiály ani zastupitelé.

13.4.2018

Happening

Na nádvoří kroměřížské nemocnice proběhl Happening.

16.4.2018

Seminář - představení nové koncepce

Ve Zlíně proběhl seminář, na kterém hejtman Čunek spolu se svým týmem představil novou koncepci zdravotnictví. Pochybnosti rozptýleny nebyly. Přečtěte si výstižný komentář MUDr. Miloše Kuciána.

14.5.2018

Tisková zpráva - Petiční výbor rozporuje 10+1 bod

Petiční výbor, zavázán podpisy více než 2500 zdravotníků Zlínského kraje, považuje za svou povinnost vyjádřit se k prohlášením a tiskovým zprávám Krajského úřadu a vedení nemocnic Zlínského kraje. Přečtěte si celou tiskovou zprávu.

23.5.2018

ČLK připravila odbornou konferenci k problematice krajského zdravotnictví

Česká lékařská komora připravila pro odbornou i laickou veřejnost konferenci: "Zdravotnictví zlínského kraje - co je třeba udělat a jak?" Podívejte se na program konference.

Pokračování kauzy...

21. 6. 2018 proběhla konference ČLK na hotelu Moskva ve Zlíně na téma Fakta versus mlžení okolo "Nové koncepce" . První skutečně odborná debata za účasti špiček zdravotnicko managementu jako např. prof. MUDr. ing. Petr Fiala, dále šéf nemocnic Jihočeského kraje ing. Michal Čarvaš, odbornice na úhradové mechanismy ing. Marie Korejsová a další. Ta zásadně přispěla k tomu, že krajské zastupitelstvo nepodpořilo fúzi nemocnic - resp. hejtmanovi Čunkovi se ji nepodařilo prohlasovat a prohlásil, že to odkládá o rok (viz článek MF). Další faktor byly dvě petice, jedna laická, kterou podpořily tisíce občadů, druhá petice zdravotníků, kterou podepsalo více než 3,000 sester, lékařů a dalších lidí z oboru (viz Petice zdravotníků).

Dále se podařilo zaktivizovat část komunálních politiků, bohužel jen s převahou Kroměřížska, částečně Zlínska a UhHradišťska. Vsetín mrtvo. (Dopisu starostů zastupitelům Zlínského kraje)

Následovalo ticho před bouří.

Celý rok 2018 si hejtman Čunek připravoval půdu, vyhlásil (resp. jím dosazené vedení) konkurz na primariáty Baťovy nemocnice ve Zlíně - čímž se zbavoval oponentů a pouštěl hrůzu na ty, kdo by uvažovali o vlastním názoru na věc, či dokonce aktivně vystupovali proti záměrům koalice (odvolán byl např. doc. Filip, šéf neurochirurgie a předseda Zdravotního výboru kraje, dr. Bernátek, primář nukleárky, za něhož dodnes nemají náhradu, prim. Adamík, dlouholetý respektovaný šéf gynekologie a další...) (odkaz) Perličkou je, že primářské konkursy byly doplněny ponižujícím psychotestem. V kontrastu - na vedení všech 4 nemocnic nebylo vyhlášeno ani výběrové řízení, všichni manažeři byli pouze dosazeni s odůvodněním pana hejtmana, že jsou nejlepší.

Na konci srpna vystřelil Čunek zprávu, že je třeba skoupit pozemky na novou nemocnici na zelené louce - (odkaz) a následně začal představovat projekt. Aniž by měl záměr nové nemocnice schválený zastupitelstvem. Začal na 6 mld. investici. Po půl roce, jen na papíru, stoupl odhad na 8 mld.

Začátkem roku přichází další odvolání - ředitelka kroměřížské nemocnice MUDr. Mergenthalová. Ťal do živého, protože za ni se postavila celá nemocnice (asi 600 podpisů ze 800 zaměstnanců), protože odvolal manažerku, která vyvedla nemocnici za 5 let z krize (přehled hospodářských výsledků, článek). Proti odvolání paní ředitelky se ohradilo i Zastupitelstvo města Kroměříže, nesouhlas vyjádřili prakticky všichni primáři. Marně. Čunek není schopen své rozhodnutí odůvodnit.

Na světlo boží vyplouvá skutečnost, že Čunek a spol. široce spolupracují s PENTou. Ačkoli se na Konferenci bil v prsa, že je třeba zfúzovat nemocnice, aby nepadly do chřtánu Penty. Realita dnes - lidé spjatí s Pentou pracují pro kraj na přípravě projektu. Nalézáme dokument o spolupráci, který uzavřela KNTB s PENTOu. Mj. se zde píše, jak bude zajištěna mediální podpora. Ustanovení o spolupráci s vybranými novináři je v příloze ke Smlouvě o předprojektové přípravě mezi Zlínským krajem a firmou Martina Šamaje Smart healthcare solutions s. r. o. (odkaz) Že spolupráce vedení kraje s vybranými novináři funguje, vidíme to už několik měsíců, kdy nejsme schopni s našimi články prorazit prakticky v žádném periodiku, Okno do kraje se stává mediální žumpou neštítící se podpásových úderů a urážek, televize nás velkoryse ignorují a jen papouškují tiskové zprávy vedení kraje.

V únoru 2019 Čunek podniká po kraji sérii vystoupení a vysvětluje výhody nové nemocnice a fúze. Oponujeme. (Co přinesla beseda s Hejtmanem?, Šmejdi a hrnce)

Jako vedlejší produkt našeho snažení zjišťujeme zajímavé skutečnosti o tom, jak se dá opakováním soutěže na výstavbu budovy Magnetické rezonance dosáhnou vyšší ceny. (odkaz)

Byla založena FB skupina Nedáme nemocnici zadarmo – stovky podporujících ukazují, že občanům to není opravdu jedno.

Konzultujeme s ekonomy, pronikáme do problematiky, kterou jsme nikdy netušili, že budeme muset studovat. Ale je to hodně zajímavé a poučné.

Velkou vzpruhou pro nás bylo, paradoxně, vyhození paní ředitelky MUDr. Mergenthalové, které se rozvázaly ruce a stejně jako my už celý rok, nebojí se vystoupit veřejně, věcně a jasně.

Dokument, který vysvětluje pojem personální tunelování menších nemocnic – Cukrárna, sepsala europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová.

Blíží se zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Téma je jediné, schválení záměru nové nemocnice. Ať dopadne hlasování jakkoli, boj nekončí.