Není vše zlato, co se třpytí

<< zpět na úvodní stránku

Reakce na seminář k nové koncepci zdravotnictví ve Zlínském kraji

Včera, dne 16.4.2018, měla být veřejně představena nová koncepce zdravotnictví Zlínského kraje. Koncepce má mít formu nějakého dokumentu, má mít úvod, náplň, závěr. Taková je například dosud platná koncepce - má přes 100 stran textu, ze kterého je jasně patrný záměr autorů. Místo toho jsme byli svědky několika prezentací a jednotliví primáři představili svá oddělení a obory na jednom, či dvou slidech. Žádný dokument, o kterém se bude hlasovat ano, či ne, představen nebyl.

Hejtman Čunek se evidentně poučil. Minule dal k dispozici krajským zastupitelům materiál "Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020" a když se zvedla vlna nevole, označil 2500 zdravotníků a zaměstnanců nemocnic za pitomce, kteří se vyjadřují k něčemu nedopracovanému. Zdravotníci tento materiál ale k dispozici nedali. Dal jej hejtman. Nyní pro jistotu není co dát k dispozici, možná nějaké nezávazné prezentace, které naznačují více možností. Proti tomu se ale dá těžko vystupovat. Jedinou evidentní snahou na semináři bylo obhájení varianty fůze nemocnic. Na první pohled varianta velmi líbivá. Nebude nutno měnit smlouvy zaměstnanců, dostaneme více peněz z pojišťovny, budou centrální nákupy, budou jednodušší akreditace, atd…,atd…. Pro laika dost nesrozumitelné.

Centrální nákupy jsou jedinou pozitivní věcí, šetří peníze, ale dějí se již teď, bez fůze. Další věci nejsou při hlubším pohledu tak růžové.

1. Budoucí zaměstnanci budou mít smlouvy již s novým komplexem, takže budou "použitelní" pro všechny nemocnice.

2. Jestli dostane nemocnice více peněz od pojišťovny není vůbec jisté - záleží na každoročně měněné úhradové vyhlášce - tato může jeden rok preferovat nemocnice větší, druhý menší. Záleží i na konkrétních dohodách s pojišťovnami.

3. Akreditace pro všechna oddělení též není jistá - jistě se nebude líbit, že školitel je například v Hradišti a má být do 15 nebo 30 minut (záleží na formě dohledu) přítomen u svého školence ve Vsetíně.

4. Vůbec nebylo řečeno, co se stane s dluhy nemocnic, většina nemocnic něco dluží, nejvíce Zlín.

5. Jak budou alokovány případné budoucí zisky bude na libovůli vedení. Vždy se dá obhájit, že něco je důležitější, než něco jiného a na vše nikdy peníze nebudou.

6. Dále bylo uvedeno, že žádné oddělení se v nemocnicích rušit nebudou. Ale co až to bude jedna nemocnice? To už nebude zrušení oddělení, ale přesun. A personál buď půjde, nebo nepůjde. A především - i když budeme věřit současnému managementu - co udělá další management? A co ten, který přijde dál?

Zkrátka - pokud bude prosazena fůze nemocnic, skýtá to pro budoucí managementy bianco šek na jakákoliv opatření v nemocnicích. Pokud jednou k fůzi dojde, již ji nikdo nevrátí.

Vůbec nebyla zmíněna primární péče (nedostatek praktiků pro děti a dorost, praktiků pro dospělé, nedostatek stomatologů). To je přitom problém, který již hoří.

Proto apelujeme na kompetentní osoby - požadujte jasné znění koncepce co nejdříve, aby tato mohla být oponována a poté odpovědně hlasována. Uvažte nutnost nevratných kroků - tj. především fůze nemocnic. Není vše zlato, co se třpytí.

Za členy petičního výboru zdravotníků

MUDr. Miloš Kucián